ยาดม 8 มิลลิลิตร

สรรพคุณ
บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
 
ส่วนผสม
เมลทอล 57%
พิมเสน 29%
การบูร 9%
ยูคาลิปตัส 5%
วิธีใช้
ทา ยาดมคุณหมอ บางๆที่จมูกเพื่อสูดดม หรือ ทาและถูนวดเบาๆบริเวณขมับเพื่อผ่อนคลาย
 
ข้อควรระวัง
หลีกเลียงสัมผัสบริเวณรอบดวงตา และ ห้ามรับประทาน