ข้อกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซท์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด ประเทศไทย (เว็บไซท์)โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้เว็บไซท์นี้

เว็บไซท์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบริการและไม่ได้อ้างคำแนะนำทางสุขภาพในเนื้อหาแต่อย่างใด  ทั้งนี้เป็นการเสนอไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น  การให้ข้อมูลดังกล่าวไม่มีเจตนาที่จะแทนที่คำแนะนำและการดูแลของแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพแต่อย่างใด

อนุญาตให้ใช้

บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด จำกัดการอนุญาตให้ท่านพียงการเข้าถึงเว็บไซท์นี้และการใช้เพื่อตนเองเท่านั้น  แต่ไม่รวมถึงการดาวน์โหลด(นอกไปจากการแคชซึ่งข้อมูลในแต่ละหน้า(page caching)) การแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซท์นี้ นอกจากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการอนุญาตให้นำไปใช้ในการขาย(resale) หรือการการใช้เว็บไซท์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซท์เพื่อการค้า

การกระทำที่ถูกห้ามเป็นกรณีพิเศษ มีดังต่อไปนี้ :

·       การรวบรวมหรือการใช้ข้อมูล,รายชื่อ,คำอธิบาย,หรือราคาของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซท์;

·        การใช้เว็บไซท์นี้หรือข้อมูลของเว็บไซท์เพื่อการลอกแบบ;

·       การดาวน์โหลดหรือคัดลอกบัญชีข้อมูลหรือ;

·       การขุดเจาะข้อมูล,หรือการใช้เครื่องมือ,อุปกรณ์,โปรแกรมหุ่นยนต์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมหรือสกัดเอาข้อมูล

ทุกส่วนของเว็บไซท์นี้ไม่สามารถที่จะถูกทำซ้ำ ลอกเลียน คัดลอก ขาย ขายซ้ำ เยี่ยมชม หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ท่านจะไม่ทำการเฟรม(frame)หรือใช้เทคนิคการเฟรมมิ่ง(framing) ในการแนบเครื่องหมายการค้าใดๆ  และที่ดัดแปลง โลโก้ หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของ (รวมถึง รูปภาพ ข้อความ การจัดวางหน้าหรือฟอร์ม) ของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด โดยไม่ได้รับการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะไม่ใช้ เมต้า แท็ก (meta tags) หรือข้อความซ่อนเร้นใดๆที่ใช้ประโยชน์จาก ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด และดัดแปลง โดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด

ท่านได้รับการอนุญาต โดยถูกจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เป็นสิทธิโดยเฉพาะ ที่จะสร้าง การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper link) ไปยังหน้าต้อนรับ (welcome page)  ของ  บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด  ตราบเท่าที่การเชื่อมโยงนั้น ไม่แสดงถึง บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด หรือบริษัทในเครือ หรือสินค้า หรือบริการของบริษัทฯโดยเท็จ ทำให้สำคัญผิดหรือเป็นไปในทางเสื่อมเสีย หรือทำให้เป็นที่รังเกียจ ท่านจะไม่ใช้ โลโก้ของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด  หรือรูปภาพแสดงความเป็นเจ้าของใดๆ หรือเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง โดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การปฏิบัติของผู้ใช้

ท่านจะไม่ใช้เว็บไซท์ในทางใดๆ อันจะก่อให้หรืออาจก่อให้เกิดการรบกวน ความเสียหาย ความบกพร่อง ต่อเว็บไซท์หรือการเข้าสู่เว็บไซท์ในทางใดๆก็ตาม

ท่านเข้าใจว่า ท่านต้องรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสาร ทางอิเลคโทรนิคส์และเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้ส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมาที่เราและท่านจะใช้เว็บไซท์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

หากท่านทำการประกาศ (post) ในเว็บไซท์ใดๆหรือใส่ข้อมูลเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง (upload) ใดๆ ท่านจะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหา นั้นไม่ผิดกฎหมาย ลามก ดูถูก ข่มขู่ ให้ร้าย ละเมิดความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่เป็นการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นที่น่ารังเกียจหรือไม่บรรจุหรือประกอยด้วยซอฟแวร์ไวรัส การรณรงค์ทางการเมือง การชักจูงทางการค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายปริมาณมหาศาล หรือขยะไปรษณีย์อิเลคโทรนิคส์รูปแบบใดๆก็ตาม

การก่อกวนไม่ว่าจะในลักษณะหรือรูปแบบใดๆบนเว็บไซท์ รวมถึงจดหมายทางอิเลคโทรนิคส์ หรือการพูดคุย  หรือโดยภาษาลามก หรือดูถูกนั้นต้องห้ามอย่างเด็ดขาด การปลอมตนเป็นบุคคลอื่น รวมถึงพนักงาน บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด และบริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด  โฮส(host) ผู้แทน หรือสมาชิกอื่นหรือผู้เข้าชมเว็บไซท์นั้นต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ท่านจะไม่ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลางใดๆ (upload) แจกจ่าย หรือเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซท์ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท,ให้ร้าย,ลามก,ข่มขู่,ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ การเผยแพร่,ดูถูก,ผิดกฎหมาย,น่ารังเกียจ,หรือการสนับสนุนการก่อให้เกิดความผิดทางอาญา,การละเมิดสิทธิของผู้ใด หรือการก่อให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายใดๆหรือการโฆษณาสินค้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด ท่านจะไม่ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง (upload) เนื้อหาทางการค้าบนเว็บไซท์หรือใช้เว็บไซท์เพื่อชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์ (online) ทางการค้าหรือองค์กรใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ  บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซท์นี้ รวมแต่ไม่จำกัดถึง อักษร,การออกแบบ,รูปภาพ,อินเทอเฟซ (interface),เครื่องหมายการค้า,การเลือกสรรและการจัดเตรียม,เป็นลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัดและ บริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายการค้า,เครื่องหมายบริการ,ชื่อทางการค้าทั้งหลาย ทุกโลโก้ ทุกภาษา  สิทธิทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสงวนไว้สำหรับ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด และ บริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผู้ใช้เว็บไซท์นี้อาจได้รับการอนุญาตให้โพส (post) บททดสอบ,วิจารณ์,ความเห็นและเนื้อหาอื่น,ส่งการติดต่อสื่อสาร,และการเสนอคำแนะนำ,ความคิด,ความเห็น,หรือข้อมูลอื่น,แต่เราสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หรือลบ หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆก็ตาม ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหมิ่นประมาท หรือข้อมูลใดๆที่เป็นผลเสียต่อองค์กรและสังคม

หากท่านทำการโพส (post) เนื้อหาหรือข้อมูล,ท่านต้องแสดงและรับรองว่า

  1)  ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสิทธิทั้งหลายในเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านโพส (post)

  2)  เนื้อหาและข้อมูลนั้นถูกต้อง

  3) การใช้ข้อมูล หรือเนื้อหานั้นไม่เป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด(รวมถึงว่าเนื้อหาและข้อมูลนั้นไม่เป็นการให้ร้าย)

ท่านได้ให้สิทธิ บริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด และบริษัท ยาดม คุณหมอจำกัด ในสิทธิที่จะเป็นการตลอดไป,เพิกถอนไม่ได้,แก้ไข,ดัดแปลง,เผยแพร่,แปลง,สร้างงานดัดแปลง,แจกจ่าย,และแสดง เนื้อหาและข้อมูลได้ทั่วโลกโดยผ่านทางสื่อใดๆ (ไม่ว่าเป็นที่รู้จักในตอนนี้และคิดค้นได้ในอนาคต )และสิทธิที่จะใช้ชื่อที่ท่านเสนอซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานั้น

เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่ท่านถ่ายทอด,ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง(upload),หรือโพส (post) ลงบนเว็บไซท์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นความลับและถูกถือครองเป็นเจ้าของสามารถทำการคัดลอก ,เปิดเผย,แจกจ่าย,รวมเข้าด้วยกัน,และการใช้ติดต่อสื่อสารและข้อมูลทั้งหมด,รูปภาพ,เสียง,ข้อความ,และสิ่งอื่นๆที่รวมเข้าด้วยกันในเว็บไซท์นั้นเพื่อการใดๆไม่ว่าจะเป็นทางการค้าหรือไม่ใช่ทางการค้า

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์

ในกรณีที่ราคาสินค้าหรือบริการของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด ที่ลงรายการไว้โดยระบุราคาไม่ถูกต้องนั้นเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ หรือการผิดพลาดของข้อมูลราคา มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อใดๆที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ลงรายการผิดนั้นสินค้าของ  บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อใดๆไม่ว่ารายการสั่งซื้อนั้น จะได้รับการยืนยันและบัตรเครดิตได้รับการตัดบัญชีไปแล้วหรือไม่ หากบัตรเครดิตของท่านได้ถูกตัดบัญชีเพื่อการซื้อนั้นแล้วและรายการสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด จะทำการออกเครดิตคืนให้ในบัญชีบัตรเครดิตของท่านเท่ากับราคาที่ผิดพลาดนั้น

การเชื่อมโยง (link) ไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซท์นี้อาจบรรจุการเชื่อมโยง (hyperlink) ไปยังเว็บไซท์อื่นที่ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด และ บริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ดูแล การเชื่อมโยง (hyperlink) ไปยังเว็บไซท์อื่นนั้น ได้ถูกบรรจุไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ท่านต้องได้รับความเสี่ยงในการใช้และเข้าถึงเว็บไซท์ที่ถูกเชื่อมโยงนั้นด้วยตัวท่านเอง บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด และบริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซท์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการเข้าไปยังเว็บไซท์ดังกล่าว การเชื่อมโยงทั้งหมดไม่ถือว่า และจะไม่ถูกถือโดยปริยายว่าเป็นการรับรอง หรือการอนุมัติเนื้อหาใดๆหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซท์หรือกิจกรรมของผู้คน,องค์กร,และ/หรือธุรกิจที่รับผิดชอบเว็บไซท์เหล่านั้น

บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด สงวนสิทธิที่จะทำให้การเชื่อมโยง หรือ frames ของเว็บไซท์นี้ไม่สามารถใช้ได้ และปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆในเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซท์อื่นๆที่สามารถเข้าถึงมายังเว็บไซท์นี่หรือจากเว็บไซท์นี้ได้

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซท์นี้และข้อมูล,บริการ,และสินค้าในเว็บไซท์,รวมแต่ไม่จำกัดถึง,ข้อความ,รูปภาพ,รายการสินค้า,ข่าว,บทความ,และการเชื่อมโยง ได้ถูกจัดไว้”ตามสภาพ”และปราศจากการรับประกันประเภทใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการยินยอมอย่างเต็มที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด ปฏิเสธการรับประกันทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันความพอใจในคุณภาพ,ความสามารถทางการค้า,และหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ,การไม่ฝ่าฝืน,การปราศจากคอมพิวเตอร์ไวรัสหรือการเข้ารหัสที่หวังผลร้ายอื่นๆ,และการรับประกันที่เกิดจากแนวทางการจัดการและแนวทางการดำเนินการ

 

 บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด  ไม่ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหลายในเว็บไซท์นี้เหมาะสมหรือมีไว้ใช้ในสถานที่อื่น นอกไปจากประเทศไทย การเข้าจาก อาณาเขตที่เนื้อหาข้อมูลเหล่านี้เป็นการผิดกฎหมายนั้นถูกห้ามโดยเด็ดขาด หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซท์นี้จากที่อื่นนอกประเทศไทย ท่านเป็นผู้เริ่มกระทำการนั้นเองและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของท้องถิ่นนั้นด้วยตนเอง

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นการคลอบคลุมเนื้อหาในการอนุญาตทั้งหมด บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบใน การขาดกำไร,มูลค่า,เงินสะสมในอนาคต,โดยทางตรง,โดยทางอ้อม,โดยพิเศษ,การลงโทษ,โดยความไม่ตั้งใจ,การตักเตือน หรือผลกระทบ,ความเสียหาย,หรือความเสียหายอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นโดยการทำสัญญา,โดยประมาท,หรือโดยสมมุติฐานอื่นๆ,ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้,การไร้ความสามารถที่จะใช้,ประสิทธิภาพของข้อมูล,การบริการ,สินค้าและสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในเว็บไซท์นี้

ท่านได้ตกลงว่า บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด จะไม่ต้องรับผิดใดๆในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความสูญเสียใดๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งเป็นผลมาจาก (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซท์นี้ โดยรวมแต่ไม่จำกัดการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากการไว้วางใจหรือเนื้อหาใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซท์นี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงทั้งหลายและการใช้เว็บไซท์นี้ของท่านในทุกกรณี อยู่ภายใต้กฎหมายของ ประเทศไทย และจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงสหประชาชาติเรื่องสัญญา เนื่องด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และท่านจะต้องยอมอยู่ใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะถูกแจ้งไว้ในหน้านี้ การใช้เว็บไซท์นี้ของท่านภายหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกแจ้งไว้นั้น จะถือเป็นการแสดงความตกลงในข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่มีการแก้ไข รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น

1.       ข้อมูลของท่านจะถูกรวมไว้โดย บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด อาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ :

       ก) ข้อมูลใดๆก็ตามที่ท่านใส่ลงในเว็บไซท์หรือให้กับเราในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์)

       ข)  ข้อมูลจำเพาะบางชนิดที่เกิดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการติดต่อกับเว็บไซท์นี้ ยกตัวอย่างเช่น,”คุกกี้”(cookies) ที่ถูก

            ใช้ในเว็บไซท์นี้ และ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด ได้รับข้อมูลจำเพาะบางชนิดเมื่อเว็บไซท์ เบร้าเซอร์

             (web browser) ของท่านเข้าสู่เว็บไซท์นี้เช่นกัน คุกกี้(cookies) อาจถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ (hard dive) ใน

             คอมพิวเตอร์ของท่าน โดยผ่านทางเว็บเบร้าเซอร์ (web browser) เพื่อที่จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ

             ท่านจดจำการค้นหา,ลักษณะ,และข้อมูลอื่นๆ

       ค)  ไอพี แอดเดรส (IP Address), ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์,การตั้งค่าของผู้ใช้,และกิจกรรมของท่านในขณะที่อยู่

            ในเว็บไซท์ของเรา

2.       ท่านตกลงให้เราทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับท่าน และท่านตกลงว่า บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด อาจทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆได้

3.       บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด อาจแสดงบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าการแสดงดังกล่าวนั้นเป็นการเหมาะสม  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย,บังคับหรือใช้กับข้อตกลงการใช้นี้หรือสัญญาอื่นๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ,ทรัพย์สิน,หรือความปลอดภัยของ บริษัท ยาดม คุณหมอ จำกัด,ผู้ใช้,และบุคคลอื่นๆ

4.       เว็บไซท์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์ภายนอก ซึ่งการป้องกันข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลอาจจะแตกต่างจากที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซท์เหล่านั้น และเราสนับสนุนให้ท่านทำการศึกษาการแจ้งประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซท์เหล่านั้น

5.     นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและการใช้เว็บไซท์นี้ของท่านในทุกกรณี อยู่ภายใต้กฎหมายของ ประเทศไทย และท่านจะต้องยอมอยู่ใต้เขตอำนาจศาลของ ประเทศไทย โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้